FTG Cranes AB’s verksamhet ska i alla processer kännetecknas av rätt kvalitet viket skapar mervärde för våra kunder och övriga intressenter, sett utifrån deras behov, förväntningar och krav.

  • Arbetet med kvalitet måste bedrivas aktivt och kontinuerligt för att vi ska vara konkurrenskraftiga på kort och lång sikt.
  • Alla anställda i bolaget ska betrakta kvalitet och kundnöjdhet som samverkande faktorer. Kvalitet är en kritisk framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling för bolaget, våra produkter och vår service till våra kunder.
  • Vår verksamhet kännetecknas av hög integritet och professionalism där vi alltid uppfyller lagkrav och andra förordningar.
  • Arbetsplatsen skall vara miljövänlig och säker.
  • Vi utbildar vår personal och utvecklar vår verksamhet ständigt genom att sätta mål och mätare för oss själva och genom att regelbundet följa upp hur dessa mål uppfylls.