Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Område

FTG X-ACT

kranspetsstyrning

FTG X-ACT logo

På Elmia Wood visades nya griplastarkranen Moheda M81DT med FTG X-ACT kranspets­styrning för första gången. En nyhet som ­skapade stort intresse bland både besökare och journalister.

FTG Xcrane Advanced Crane Tip (X-ACT) System tar styrningen av griplastarkranar till en helt ny nivå.

FTG X-ACT bygger på avancerad teknik för att känna av kranens position position och styra dess olika delar. ­Föraren behöver bara fokusera på kran­spetsen och kan styra den i önskad riktning.

Med en spak för ­horisontell och en för vertikal rörelse blir ­kranen mycket lätt och exakt att styra. Funktionen har varit efterfrågad och är utvecklad för att avlasta förare under långa arbetsdagar. Den enkla manövreringen gör att produktiviteten ökar, med överlägsen precision.

Kontakta din närmaste återförsäljare för att få veta mer om FTG X-ACT kranspetsstyrning du också.

Dela

FTG X-ACT gör kranen mycket precis och lätt att styra. Föraren styr kranens spets direkt istället för att manövrera kranens enskilda leder. Den vänstra minispaken styr gripen horisontellt. Den högra minispaken styr den vertikala rörelsen. 

Tekniken bygger på givare som hela tiden känner av var teleskop, vipparm, lyftarm och svängmotor befinner sig. Datorn samkör sedan kranens olika delar. Det gör att föraren kan fokusera på gripen och styra den i önskvärd riktning.

Systemet innebär även andra fördelar:

  • Lätt att lära sig att använda.
  • Extremt effektiv, snabb och exakt.
  • Änddämpning för bommens rörelser förbättrar arbetsmiljön och kranens livslängd.

I dagsläget finns FTG X-ACT som tillval till nya griplastarkranen M81DT med dubbelteleskop. Inom kort kommer den även att kunna beställas till enkelteleskopkranen M81T.

Kontakta FTG Group