Källefall

Arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001

Dela

Vi är stolta och glada över att kunna berätta att FTG Baltic UAB nu har blivit Hälso- och Arbetsmiljö-certifierade enligt ISO 45001, som kan läggas till de tidigare certifieringarna inom kvalitetsstyrning (ISO 9001) och miljö (ISO 14001).

ISO 45001 är den nya internationella certifieringsstandarden inom OHSMS (Occupational Health and Safety Management Systems). Standarden hjälper dig att implementera ett omfattande tillvägagångssätt för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller att förbättra en befintlig OHSMS. Att uppnå ISO 45001-certifiering understryker organisationens åtagande att skydda anställda över hela världen.

Den nya standarden utökar sin räckvidd utöver fysisk säkerhet för att omfatta de psykologiska farorna med utbrändhet, trakasserier och stressrelaterade sjukdomar. Den innehåller också mindre uppenbara faror som repetitiva belastningsskador och ryggsmärtor som är vanligt förekommande i kontorsmiljöer. 

En viktig del i ISO 45001 är arbetarnas roll för att identifiera potentiella hälso- och säkerhetsrisker på jobbet. Detta kan ha formen av ett representativt team för att säkerställa att hälso- och säkerhetsrisker identifieras på alla nivåer i organisationen. Dessutom innehåller varje klausul riskbaserat tänkande för att uppmuntra proaktiva åtgärder som syftar till att minska arbetsskador och dödsfall.

 

BV_Cert_ ISO9001-14001- ISO 45001.png

FTG Baltic UAB

LT-11119 Vilnius, Litauen

sales@ftgkallefall.lt

E-post

Kontakta FTG Group